Neutral Nail Polishes

Unwanted Cats

Skærmbillede 2016-08-04 kl_Fotor_Collage

Dét her er en opfordring. Et vigtigt indlæg, jeg føler jeg er nødt til at skrive. Jeg er nødt til, at inspirere  jer, og forhåbentlig mindst én, der skal have en kat. Jeg håber at dette vil hjælpe mindst én kat til, at få en familie. En kat, der er blevet svigtet, efterladt eller mishandlet. Vores katte er de bedste i hele verden. De gør mig virkelig glad, og jeg elsker dem så højt. De giver mig så meget. Jeg kan slet ikke holde ud at tænke på hvad der var sket hvis de ikke var blevet fundet i tide. For tænk, at noget der bringer så meget glæde og kærlighed, og er to menneskers største skat, er blevet efterladt og dumpet af andre mennesker. Og ikke bare tilfældige mennesker – nej, de mennesker der skulle passe på dem! De mennesker, der skulle tage ansvar for dem. Nala blev fundet på en vendeplads da hun var tre uger gammel. Lille, svag, fortumlet, bange og alene. Der blev hængt sedler op i hele byen, men ingen ville kendes ved hende. Nala er meget glad for mig, hun miaver tit når jeg ikke er hjemme, og følger mig rundt i lejligheden. Jeg tror det er fordi jeg har været hendes “mor” – hun har boet hos mig siden hun var tre uger gammel, bare en lille bitte killing. Bagheera blev fundet i en papkasse sammen med tre andre killinger, da de også var kun få uger gamle. Han er vokset op på et internat, sammen med en masse andre uønskede katte. Han var den sidste af killingerne. Fordi han er sort, var der ikke så mange der var interesserede i ham. Da vi mødte ham første gang, hoppede han op af vores ben, og da jeg tog ham op lagde han poterne på hver side af min hals og hovedet ind til mit. Dér vidste jeg, at det var ham, der skulle med hjem. Han havde så meget kærlighed at give, og han havde længtes efter en familie, det kunne man mærke. Jeg ville ikke ønske mig at få kæledyr på nogen anden måde. Der er rekordtal for indleverede kæledyr til internater i Danmark i øjeblikket. Sommerferien er specielt slem. To ud af fem efterladte dyr dør inden de når til internatet. Inden de får en chance til, døde alene i deres små papkasser, som er det eneste de forrige ejere har givet deres kæledyr. Kæledyr de skulle passe på, tage sig af, kæledyr der er knyttede til dem. Jeg vil opfordre alle, der snart skal have et kæledyr til, at få det gennem et internat. Det er den bedste ting man kan gøre for et uønsket dyr, og man fortryder det aldrig!

/

This is an invitation. An important entry I feel like I have to write. I have to inspire you and hopefully at least one person who is having a cat. I hope this will help at least one cat getting a family. A cat that has been failed on, neglected, left or abused. Our cats are the best cats in the world. They really make me happy and I love them so much. They give me so much. I can not stand thinking about what would have happened to them if no one had found them in time. Because imagine that something that brings so much joy and love, and is two people’s greatest treasure, has been abandoned by other people. And not just random people – no, the people who were supposed to take care of them! The people who had to take responsibility for them. Nala was found on a parking place when she was three weeks old. Little, weak, confused, scared and alone. Notes were hung in the entire town, but no one wanted to know anything of her. Nala is very attached to me, she often meows if I am not home and she follows me around the apartment. I think it is because I have been her “mum” – she has lived with me since she was three weeks old, just a teeny, tiny kitten. Bagheera was found in a cardboard box along with three other unwanted kittens when they were just a few weeks old. He grew up in an animal shelter with other unwanted cats. He was the last ones of the four siblings from that cardboard box. Because he is black there was not a lot of people interested in him. When we first met him he put his paws on our legs and when I carried him, he put one paw on each side of my neck and his head besides mine. I knew that he was the one coming home with us. He had so much ove to give and he had been longing for a family, you could feel it. I would not want to have a pet any other way. Right now there are more unwanted pets than ever in the Danish animal shelters. The Summer break is especially bad. Two out of five abandoned animals die before they get to the animal shelter. Before they even get a second chance, dead alone in their little cardboard boxes which is the only thing their former owners have given their pets. Pets they were supposed to take care of, pets that are attached to them. I will encourage everybody getting a pet soon to get one through an animal shelter. It is the best thing you can do for a unwanted animal, and you will never regret it!

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Neutral Nail Polishes