Introducing: Disney Friday Ext.

The Environmental & Human Costs of Fashion

X Fashion 1

Jeg har for nylig set “The True Cost”. Den ændrede mit syn på modeindustrien fuldstændigt. Føj, for satan. Hvor er det ækelt. Hvor er det ækelt at økonomisk kapital skal vægte så højt i vores verden i dag. Hvor er det ækelt, at mode har så meget magt, og skal ødelægge så mange menneskeliv, og ødelægge vores jordklode så meget. Hvor er det ækelt, at nogle mennesker skal knokle, kæmpe og leve så usle liv for, at vi kan få billigt tøj. Så billigt at det ikke gør noget, hvis vi bliver trætte af det og smider det ud. Det gør i hvert fald ikke noget for os som enkeltpersoner. Tror vi. For det gør meget ondt for miljøet. For vores jord. For alle levende arter på jorden. For vores børns fremtid. Hvor er det ækelt, at masseproduktion, fast fashion, de materielle værdier vi har i samfundet, i hele verden, de værdier der fortæller os, at vi kun bliver lykkelige hvis vi ejer dén sweater, de par sko eller dén jakke. Hvor er det ækelt, at modeproducenter prøver at sælge tøj så billigt, og prøver at få os til, at føle os rige når vi køber deres tøj produceret under FORFÆRDELIGE vilkår, når vi i virkeligheden bliver fattigere af det. Ikke kun os som enkeltpersoner. De ENESTE der vinder på den her sindssyge ring er virksomhederne. Tag for eksempel ejeren af H&M. H&M får deres tøj produceret under elendige vilkår på fabrikker i lande verden over. Hvor arbejderne ikke engang har råd til tre måltider om dagen. Ejeren af H&M er den 17. rigeste person i verden. (kilde) ALLE andre taber på det her. Menneskerne. MILJØET. Vores verden bliver ØDELAGT af alle de giftige kemikalier, den bliver ødelagt af alt det tøj vi smider ud. På grund af mode.

/

I recently saw “The True Cost”. It changed my view on the fashion industry completely. Shit. It is disgusting. It is disgusting that economic capital is apparently the most important thing in our world today. It is disgusting that the fashion industry has so much power, and has to ruin so many human lives, and ruin our planet Earth so much. It is disgusting that some people have to work their asses off, suffer and live such horrible lives in order for us to get cheap clothing. So cheap that it does not matter if we get tired of it and throw it away. It does not matter to us as single people. We think. Because it matters a lot to our world. To all living species on Earth. To our children’s future. It is disgusting that mass production, fast fashion, the material values we have today in our society, in the entire world, the values that tell us we will only be happy if we buy that certain sweater, those pairs of shoes or that jacket. It is disgusting that fashion brands try to sell clothes so cheap that we will feel rich when we buy their clothes produced under HORRIBLE circumstances, when in reality it is only making us poorer. Not just us as single people. The ONLY ones who win in this crazy circle are the brands. Take for example the owner of H&M. H&M have their clothes produced under terrible circumstances at sweatshops all over the world. Where the workers can not even afford three meals a day. The owner of H&M is the 17th richest person in the world. (source) EVERYBODY else loses in this. The people. The ENVIRONMENT. Our world is RUINED by all the toxic chemicals, it is ruined by all the clothes we throw away. Because of fashion.

X Fashion 4

I 2013 kollapsede en sweatshopbygning i Bangladesh. Den var på 9 etager, og arbejderne havde flere gange gjort opmærksom på revnerne i bygningen, fordi de var bekymrede. Alligevel blev de tvunget til at arbejde der. Over 1000 arbejdere døde i ulykken, som er det mest dødelige, på nær bygningskollaps i forbindelse med terror, bygningskollaps i historien.

/

In 2013 a sweatshop building in Bangladesh collapsed. It was a nine floor building and the workers had repeatedly expressed how worrying the cracks in the building were. No one did anything and they were forced to keep working there. Over 1000 workers died in the accident, which is the most deadly, not coursed by terrorism, collapse of a building in history.

X Fashion 3

I 2014 blev fire personer skudt, 35 personer fængslet, og næsten 40 personer sårede, da arbejdere fra sweatshops i Cambodia holdt en fredelig demonstration, der blev afbrudt af politibetjente, og gjort til et blodbad. Arbejderne protesterede for at få mindstelønnen op, så de kunne leve af den. Mindstelønnen er pt. $140 om måneden.

/

In 2014 four people were shot dead, 35 prisoned and almost 40 hurt, when workers from sweatshops in Cambodia who protested in peace, were interrupted by police men who made the protest into a blood bath. The workers protested to get their minimum wage up so they could at least live from it. The minimum wage is currently $140 a month.

X Fashion 5

Der bruges så mange kemikalier i bomuldsplanterne, der er blevet genmodificerede, så de kan vokse hurtigere og få mere ud af dem, at folk der bor omkring dem får kræft, gulsot, og  børn bliver født med forskellige handicap. Alt det tøj vi smider ud ligger på kæmpe lossepladser og frigiver skadelige gasarter, og det meste er ikke bionedbrydeligt, så det ligger der i over 200 år. Ud af det tøj vi donerer til velgørenhed, f.eks. til genbrugsbutikker, bliver kun omkring 10% brugt, og de 90% bliver sendt til lossepladserne, fordi det ikke kan sælges.

/

So many chemicals are used in cotton plants, that have been genetic engineered so they can grow faster and get more out of each plant, that people who live nearby get cancer, jaundice, and children are being born with different kinds of handicap. All the clothes we throw out are in giant junkyards and release chemical gasses, and most of it is not bio degradable, so it lies there for over 200 years. Out of the clothes we donate to charity, for example to thrift stores, only 10% are used, and the last 90% is sent to the junkyards because it can not be sold.

X Fashion 2

Den store ændring skal helt klart ske hos virksomhederne. Men vi, som forbrugere kan også gøre noget, og holde vores forbrug fra steder, der benytter sig af denne umenneskelige form for arbejde på et minimum, samt støtte mærker der prøver at gøre en forskel i stedet. Man kan ikke komme helt uden om altid. Men man kan gøre det så godt man kan. Jeg vil gøre alt for, at undgå mærker der kun går op i økonomisk vækst og kapital og skider på de menneskelige, miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser. Jeg vil ikke være med til det mere! Jeg vil skrive et indlæg mere om hvordan man kan undgå disse store mærker, og stadig kunne shoppe tøj, snarest, når jeg selv har fået styr på det, men for nu vil jeg opfordre jer SÅ MEGET til, at se dokumentaren. Den er så vigtig. Og det tager kun halvanden time af jeres liv. Jeg vil desuden linke til en serie, “Sweatshop”, hvor modebloggere tager til Cambodia, og ser med egne øjne hvordan tingene foregår på de forfærdelige sweatshops.

/

THE TRUE COST

SWEATSHOP

/

The big change definitely has to come form the brands. But we, as consumers, can also do something, and keep our purchases from places who use this inhumane form of work to a minimum, as well as support brands that try to make a difference instead. I will do anything to avoid brands who only care about economic growth and capital and give a shit about the human, environmental and social consequences of their industry. I do not want to be a part of it anymore! I will write another blog entry later on about avoiding these big brands, and still be able to shop for clothes, soon, when I know more about it myself, but for now I will encourage you all SO MUCH to watch the documentary. It is so important. And it only takes one and a half hour of your life. I will also link to a series called “Sweatshop”, where fashion bloggers go to Cambodia and see with their own eyes how things work on those horrible sweatshops.

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Introducing: Disney Friday Ext.